Meer over dit stappenplan

Navigatie

Waarom delen en hergebruik van open leermateriaal?

Het ontwikkelen, delen en hergebruiken van open leermaterialen kan een belangrijke stap zijn om de kwaliteit en efficiëntie van het hoger onderwijs te verbeteren. Hogeronderwijsinstellingen bieden steeds meer online en blended onderwijs aan. Dat doen ze om een kwaliteitsverbetering van het onderwijs te bewerkstelligen. Ook willen ze aan de vraag naar flexibeler onderwijs voldoen. Open en blended onderwijs vraagt om beschikbaarheid van digitaal leermateriaal. Door leermateriaal open beschikbaar te stellen, kan makkelijker worden gedeeld met andere instellingen. Door deze samenwerking kunnen collecties van hoge kwaliteit ontstaan.

Waarom een stappenplan beleid maken voor het delen en hergebruik van open leermateriaal?

Hogeronderwijsinstellingen zoeken naar manieren om het onderwerp breed voor het voetlicht te brengen. SURF krijgt regelmatig verzoeken voor ondersteuning bij het formuleren van beleid voor het delen en hergebruik van open leermateriaal. Het maken van beleid is een manier om bewustwording te creëren en om formeel vast te leggen hoe het delen en hergebruik binnen de instelling wordt gestimuleerd.

Definities

Het gaat in het stappenplan om het vrij beschikbaar stellen van nieuw en/of bestaand leermateriaal (delen) en om het gebruiken van het leermateriaal van andere docenten en instellingen (hergebruik), met als doel de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Onder de noemer ‘open onderwijs’ valt veel meer, bijvoorbeeld deelname aan een open online cursus van een andere onderwijsinstelling om daarmee credits te halen. Dat laten we hier bewust buiten beschouwing.

Het maken van beleid is een manier om bewustwording te creëren en om formeel vast te leggen hoe het delen en hergebruik binnen de instelling wordt gestimuleerd

Gebruiksaanwijzing

Het stappenplan is bedoeld voor beleidsmakers op instellings- of faculteits-/opleidingsniveau. Het geeft aan over welke onderwerpen men een uitspraak kan doen in het beleid. En dat je snel nuttige informatie vindt welke je verder brengt. Het stappenplan leidt je langs een verzameling open bronnen. Elke bron bevat een korte inleiding. Wil je meer weten, klik dan door naar het open materiaal. Werk de stappen door om tot een compleet beleidsplan te komen. Je kunt de stappen opeenvolgend doorlopen maar bedenk dat het maken van beleid bijna nooit een lineair proces is.

Totstandkoming

Het stappenplan is tot stand gekomen door middel van een aantal bijeenkomsten met een voor dit doel opgerichte werkgroep. De werkgroep heeft het stappenplan met zorg samengesteld en voorzien van een ‘stempel van goedkeuring’. De leden van de werkgroep vind je terug in het Colofon. Het stappenplan is onderdeel van het SURF-innovatieproject open en online onderwijs. Gelanceerd in the Year of Open, hopen we dat het stappenplan ook in de toekomst nog lang van waarde zal blijken. We nodigen iedereen uit om aanvullingen op de bronnen met ons te delen.