Navigatie

Feedback gevraagd

Lees op de pagina Feedback gevraagd hoe je kunt bijdragen aan de inhoud van dit stappenplan.

Beschrijf een tijdspad om de activiteiten te implementeren

Het beleidsplan in ontwikkeling omvat nu een visie, doelstellingen en activiteiten. Daarnaast zijn de verantwoordelijkheden binnen de organisatie vastgelegd. Alle ingrediënten om van start te gaan met het implementeren van het beleid zijn nu present.

De volgende vraag is: wanneer ga je starten? Wanneer wil je welk doel hebben behaald?  Het is tijd om een planning op te stellen. Zorg dat je de resultaten en activiteiten in de tijd vastlegt. Houd hierbij rekening met de vele verschillende actoren en de impact op de organisatie. Kies bij voorkeur voor een project met een gedegen projectorganisatie. Zorg voor een duidelijk opdrachtgever en een stuurgroep. Vergeet niet om meetmomenten en momenten van bijsturing in te plannen.