Experts aan het woord

Navigatie

Overzicht interviews

Bij het samenstellen van dit stappenplan is er met veel experts gesproken. Verspreid door deze website tref je verschillende interviews met een aantal van hen aan. Op deze pagina staan links naar de uitgeschreven interviews.

Etienne Verheijck

Lees het interview met Etienne Verhecijk, vice-provoost van het Centre for Innovation and Learning and Teaching (CILT) van de Universiteit van Amsterdam.

Etienne Verheijck

Etienne Verheijck

Hoe open willen we onze onderwijsmaterialen delen? Wat betekent open eigenlijk voor ons? Door beleid voor open leermaterialen te koppelen aan onderwijsvernieuwing en blended learning, krijgt het een logische plaats.

Martijn Ouwehand

Martijn Ouwehand verteld in dit interview over de stand van zaken bij de TU Delft. Martijn is product manager Open Education bij de TU Delft.

Martijn Ouwehand

Martijn Ouwehand

Ons dilemma: kunnen we geld vragen voor een licentie voor een gratis cursus?

Rogier Schumacher

Het interview met Rogier Schumacher, faculty liaison Geesteswetenschappen bij de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Rogier Schumacher

Rogier Schumacher

Het ligt voor de hand om het onderwijsmateriaal uit de facultaire silo┬┤s te halen, zodat het vanzelfsprekender wordt dat het circuleert. In het kader van public engagement proberen we onze kennis met de samenleving te delen.

Ton Gloudemans

Ton Gloudemans is informatiearchitect en projectleider open leermaterialen bij Hogeschool Inholland. Lees het interview met hem.

Ton Gloudemans

Ton Gloudemans

Vanuit het oogpunt van effici├źntie is de huidige onderwijspraktijk bij Hogeschool Inholland niet ideaal ingericht.

Video interviews

In deze video vertellen Anka Mulder (Vice President Education & Operations, Executive Board) en Martijn Ouwehand (Product Manager Open Education) over hoe het delen van open leermaterialen binnen de TU Delft is georganiseerd en hoe het wordt gestimuleerd richting docenten.

Nicolai van der Woert (Senior Consultant Innovation) vertelt in onderstaande video hoe UMC’s samenwerken op het gebied van hergebruik van open leermaterialen binnen het nationaal platform medischonderwijs.nl. Daarnaast gaat hij vooral in op de database met onderwijsmaterialen die Radboudumc zelf heeft ontwikkeld, waar zowel docenten als studenten gebruik van maken.